Zawory membranowe i kątowe

Zawory membranowe PVC

Zawory membranowe i kątowe przeznaczone są do precyzyjnej regulacji natężenia przepływu medium poprzez łagodne zmniejszanie średnicy wewnętrznej. Często są stosowane w instalacjach z agresywnymi mediami.

Cechą wyróżniającą zawory membranowe jest fakt, iż tylko dwie części stykają się z medium przepływającym w instalacji – korpus zaworu i membrana.