Zawory odpowietrzające

Zawory odpowietrzające PVC

Zawory odpowietrzające służą do usuwania powietrza z instalacji w czasie jej napełniania i napowietrzania przy usuwaniu medium. Uzupełnianie powietrza zapobiega uszkodzeniu instalacji, natomiast usunięcie powietrza zapobiega powstawaniu zjawiska kawitacji.

Część automatyczna zaworu odpowiada za odpowietrzenie instalacji w czasie jej pracy pod ciśnieniem, eliminując z przesyłanego medium pęcherzyki powietrza mogące niekorzystnie wpływać na działanie instalacji.