Zawory zwrotne

Zawory zwrotne PVC

Zawór zwrotny służy do zapewnienia przepływu medium tylko w jednokierunkowo. Jest to rodzaj zaworu samoczynnego tzn. otwiera się po przekroczeniu różnicy ciśnień (progowej), nazywanej ciśnieniem otwarcia, lub też (zdecydowanie rzadziej) jego zamknięcie następuje dopiero po przekroczeniu pewnej wartości przepływu wstecznego lub po pewnym czasie od ustania przepływu