Systemy ciśnieniowe PP-H | Systemy Ciśnieniowe Budmech

PP-H | Charakterystyka materiału

PP-H czyli polipropylen jest to materiał termoplastyczny o mniejszej od innych tworzyw gęstości, z którego wykonuje się kształtki, rury oraz zawory do zgrzewania polifuzyjnego i doczołowego. Elementy z PP-H stosowane są w budowie linii technologicznych i instalacji transportujących pod ciśnieniem ciecze przemysłowe oraz wodę.

Zastosowanie tworzywa PP-H gwarantuje doskonałą odporność chemiczną oraz optymalne właściwości mechaniczne. Tworzywo w pełni nadaje się do transportu wody surowej i pitnej, demineralizowanej oraz skoncentrowanych kwasów i zasad.

Systemy przewodów rurowych z PP-H są odporne na korozję spowodowaną działaniem  ścieków komunalnych, wód deszczowych, powierzchniowych i gruntowych. Rury i kształtki z PP-H cechuje także wysoka odporność na ścieranie.

Pobierz nasz katalog Systemów ciśnieniowych z tworzyw sztucznych i zapoznaj się z bogatą ofertą produktową oraz niezbędną wiedzą techniczną.

Najważniejsze właściwości

  • Zakres temperatur 0°C do 80°C (zalecane) możliwe do 100°C wraz ze wzrostem temperatury spada odporność.
  • Obojętność fizjologiczna (dopuszczalny kontakt z żywnością).
  • Brak wpływu na jakość wody pitnej.
  • Dobra odporność chemiczna i korozyjna. Odporne w 25°C na siarczek węgla, roztwór wodny aldehydu octowego, roztwór wodny fenolu, nitrobenzen, kwas siarkowy w stężeniu większym niż 96%, kwas nadchlorowy 70%, chlochydryna siarczanowa, dichloroetan, dimetyloamina.

KONTAKT

Pulpit Kontrahenta Budmech
Pulpit Kontrahenta Budmech

Zamawiaj on-line za pośrednictwem naszej internetowej platformy zakupowej Pulpit Kontrahenta!

  • wygodny i nieograniczony dostęp do całej oferty produktowej 24/7
  • dostęp zarówno do cen detalicznych jak i własnych warunków handlowych
  • informacja o dostępności towarów w magazynie centralnym
  • łatwy dostęp do faktur, historii zamówień, reklamacji
  • zamówienia składane on-line są traktowane priorytetowo przy realizacji

Sprawdź jak uzyskać dostęp do platformy online.budmech.pl